مشاوره رایگان

025-31617181

info@pooya-gostar.ir

Previous Next

ساختمان اداری - شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

طراحی معماری و سازه،تهیه متریال، اجرا و تجهیز ساختمان اداری

کارفرما: شرکت سریرصنعت پایتخت
مدت زمان اجرا : 40 روز (رکورد بی سابقه در صنعت ساختمان کشور)

زیربنای تقریبی :1500 متر مربع
محل اجرا: شهرک صنعتی پارس گستر نیزار